‏Cease and Desistקיבלת מכתב ‏Cease and Desist?  אל דאגה.

מכתבי ‏cease and desist נשלחים פעמים רבות גם כאשר לשולח אין עדיין את הזכות לדרוש ממך לחדול מכל פעולה. אז מה לעשות? ראשית נבין במה מדובר:

מה הוא מכתב ‏cease and desist?

מכתב ‏cease and desist הוא מכתב התראה ודרישה לחדול ולהימנע מביצוע מפעולה כלשהי.

במאמר זה נתייחס למכתבי ‏cease and desist בתחום הקניין הרוחני.

במקרים אלו, מדובר במכתב דרישה לחדול מלהשתמש במוצר כלשהו, הסימן מסחר כלשהו, בפטנט, בעיצוב או ביצירה כלשהי שלדעת המתלונן זכאית להגנת זכויות יוצרים.

מכתב ‏cease and desist בתחום הקניין הרוחני ומכתב ממוכר אמזון מתחרה

מומלץ לקחת נשימה עמוקה ולהירגע. לא כל מה שמצוין במכתב חקוק באבן, פעמים רבות מכתב זה מוצא עצמו אצל הנמען גם כטקטיקה לעצור מתחרה למרות שאין במכתב משהו שאפשר באמת לעמוד מאחוריו.

לדוגמא, מכתב ‏cease and desist בתחום הפטנטים או בתחום העיצובים, יש לבחון באמצעות עורך דין קניין רוחני האם אכן יש למתלונן את הזכות לדרוש ממך לחדול מהפעולה. פעמים רבות  

מכתב ‏cease and desist מגדיר לרוב את הזכות של המתלונן (הלקוח של העו"ד ששלח את המכתב, או השולח עצמו), את הגדרת הזכות בחוק או הנובע מאותה הזכות ולאחר מכן את הדרישות שלו ממך.

אחת הטקטיקות הבסיסיות היא לבחון לעומק את ה"עובדות" עליהן מתבסס המתלונן. במקרה שמדובר במכתב ‏cease and desist ממוכר מתחרה באמזון, או מבעל פטנט או עיצוב- מומלץ לבחון האם מדובר בזכות רשומה או במספר בקשה לרישום אותה הזכות.

יובהר כי רק לאחר שהזכות רשומה לחלוטין, (פטנט רשום, סימן מסחר רשום, עיצוב רשום, דיזיין פטנט) יש לבעל הזכות את הזכות לדרוש מאנשים, או ממך, לחדול מלהשתמש בזכות שלו/ה. כל עוד מדובר  בבקשה לרישום ולא רישום בפועל, הבקשה עדיין בתהליך של בחינה ולכן אין לשולח זכויות ואמזון או ביהמ"ש ידחו כל דרישה כזו מצד השולח אם יחליט לפנות אליהם כנגדך.

מכתב ‏cease and desist לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט

בתחום הפטנטים, נהוג לשלוח מכתב cease and desist אף אם טרם התקבלה הבקשה לרישום הפטנט. לכך ישנן מספר סיבות, חוקיות ומסחריות. העיקריות שבהן הן לעכב ולהרתיע את הצד השני.

למרות שהזכות לדרוש מפלוני אלמוני לחדול את השימוש בפטנט (או בשלב זה- בהמצאה) קמה רק לאחר סיום תהליך הבחינה והרישום בפועל, הפיצויים על הפרת הפטנט יקחו בחשבון גם את המועד בו נשלח והתקבל מכתב ההתרעה במתריע למפר אודות העובדה כי מדובר בהפרה של בקשת פטנט הנמצאת בבחינה.

מטעם זה, במידה וקיבלת מכתב cease and desist בהקשר להפרת פטנט שנמצא בתהליכי בחינה- מומלץ לך להיוועץ עם עו"ד בהקדם גם על מנת לבחון את החשיפה המשפטית שלך, וגם על מנת לעקוב אחר בקשת הפטנט, לראות האם הפטנט נרשם בפועל בטריטוריה שמונעת ממך לפעול ולשקול הגשת בקשת התנגדות לפטנט ולמנוע מהצד השני לקבל פטנט על ההמצאה שבנדון.

מכתב ‏cease and desist בתחום זכויות יוצרים

בתחום זכויות היוצרים, השאלות לבחינה שהועלו לעיל פחות רלוונטיות וכאן המקרה והבחינה שלו שונים באופן מהותי. ראשית, זכות יוצרים לא מצריכה רישום וכפועל יוצא מכך, אין כאן "חלון הזדמנויות" לביצוע פעולות.

כמו כן, אין כאן שאלה של טריטוריה.

השאלות הינן אחרות ויכללו שאלות כגון האם מדובר ביצירה החוסה תחת הגנת חוק זכויות יוצרים. מה אופן ההפרה? האם מדובר ב"שימוש מותר" וכדומה.

עוד נקודה לנושא זה היא שלרוב הסנקציה על הפרת זכות יוצרים הינה נמוכה יותר לפי פסקי דין בשנים האחרונות- אך כמובן הערה זו הינה לא המלצה ותמיד מומלץ להיוועץ עם עו"ד בהקשר לנסיבות ההפרה במקרה שלך.

על מנת לקבל מידע נוסף אודות המקרה הספציפי שלך, יש ליצור קשר.

‏הכותב הינו עומרי סגל, עו"ד המתמחה בתחום הקניין רוחני ורשתות מסחר אלקטרוני