מה זה התנגדות לפטנט?

התנגדות לפטנט

מתי חשוב לשקול התנגדות לפטנט?

בישראל, לאחר שרשות הפטנטים בחנה ואישרה את בקשת הפטנט לרישום כפטנט, הבקשה מתפרסמת ב”יומן הפטנטים והמדגמים” של רשות הפטנטים על מנת לאפשר לכל אדם שיש לו התנגדות לרישום הפטנט, להגיש את התנגדותו בתוך שלושה חודשים - “הודעת התנגדות”, בה יוסבר מדוע, לטענת המתנגד, אין להעניק את הפטנט למבקש הבקשה. בכלל, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 מגדיר שלוש עילות להגשת התנגדות לפטנט:  קיימת סיבה לפיה היה רשם הפטנטים מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט. האמצאה אינה כשירת פטנט. המתנגדים ולא המבקשים הם בעלי ההמצאה. הליך התנגדות לפטנט חשוב לכל הצדדים. ראשית, הליכי התנגדות לפטנט חשובים כאינטרס ציבורי במובן השמירה על טוהר פנקס הפטנטים.
פטנט הוא כמו זכות מונופול. זכות פטנט שניתנת לאדם או חברה כאשר בקשת הפטנט לא עומדת בתנאי הכשירות לרישום פטנט פוגעת בתחרות חופשית ובחופש העיסוק וחותרת תחת ההיגיון הבסיסי שטמון בהענקת פטנטים לעודד יצירתיות מחקר ופיתוח.
יובהר כבר כאן כי על מנת להצליח בהתנגדות לרישום פטנט יש לקחת בחשבון כי המדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין המתנהל בדומה לכל הליך משפטי אחר.
הליכי התנגדות לרישום פטנט יכללו זימון עדים, עדים מומחים, מתן תצהירים, הגשת כתבי טענות ועוד.  בסוף ההליך יפסוק הרשם האם לקבל את ההתנגדות או לא. קבלה של ההתנגדות משמעה סירוב לרישום הפטנט (או החלטה אחרת בהתאם לפסיקה).
הדיון בהתנגדות לפטנט מתקיים בבית הדין של רשות הפטנטים מול מוסמך בקניין רוחני או מול רשם הפטנטים. 
בהתאם לפסיקת הרשם בהליכי ההתנגדות לפטנט יוחלט האם לדחות את רישום הפטנט, לרשום אותו בחלקו או במלואו, לתקן את הבקשה, להחזירה לבחינה או כל החלטה אחרת. כנגד החלטת בית הדין ניתן להגיש ערעור בבית המשפט המחוזי.

אז מתי אפשר או מומלץ להגיש התנגדות לרישום פטנט?

התנגדות לפטנט מתאימה במגוון מצבים. יוער כי על מנת לקבל חוות דעת מקצועית במקרה קונקרטי מומלץ לפנות לעורך דין קניין רוחני.  באופן כללי, המצבים בהם אפשרי לזכות בהליכי התנגדות לפטנט הינם כדלהלן:

·         הגשת התנגדות לפטנט עקב ידע קודם- יש בידי המתנגד מידע קונקרטי על כך שעיקר ההמצאה הומצאה ופורסמה בעולם (בכל מקום בעולם, גם באינטרנט) בתאריך מוקדם יותר מתאריך הבכורה של בקשת הפטנט.

·         הגשת התנגדות לפטנט עקב שימוש קודם- יש בידי המתנגד הוכחות כי הוא (המתנגד) השתמש בהמצאה בטרם הוגשה בקשת הפטנט.

·         הגשת התנגדות לפטנט עקב המצאה של המתנגד. יובהר כי כל אחת מהדרכים מצריכה הוכחה כדבעי.

·         הגשת התנגדות לפטנט עקב חוסר אמצאתיות- ההמצאה נשוא בקשת ההתנגדות היא משהו שברור לבעלי מקצוע מהתחום והיה כזה במועד הגשת הבקשה לפטנט.

מעבר לכך, ישנם סממנים, כלים ואלמנטים נוספים בהם יהיה ניתן לעשות שימוש על מנת להצליח בהתנגדות לפטנט:

לדוגמא, במידה וידוע כי בקשת הפטנט נוגשה במדינות נוספות מחוץ לישראל ונדחתה במהלך הבחינה, זהו אינדיקטור לכך ששווה לחקור עוד את הנושא ולבחון האם הבקשה סורבה עקב כך שבמדינה ההיא (המדינה בה סורבה הבקשה לרישום) בוחן הפטנטים הלאומי מצא כי ההמצאה אינה כשירה ומדוע. ייתכן כי סיבת הסירוב הייתה ידע קודם אשר יהיה רלוונטי למתנגד. בדיקה זו יכולה להיעשות על ידי עורך דין קניין רוחני המתמצא בתחום ו/או על ידי עו"פ.

כמו כן, ניתן לבקש מעורך דין קניין רוחני לבצע חיפוש קונקרטי במטרה לאתר המצאות וידע קודם (ביצוע בדיקת Invalidation) אשר יראו כי בקשת הפטנט אינה כשירה לרישום. כמובן שלא תמיד ניתן למצוא כאלו אך במידה ואכן נמצאו פרסומים שכאלו, מדובר בכלי משפטי יקר ערך אשר יוכל למנוע מהמתחרה שלך למנוע ממך להתחרות בו.

בטרם הגשת ההתנגדות לרישום פטנט, מומלץ גם כן לבחון האם מבקש הפטנט עמד בכללי הפרוצדורה לרבות חובת הגילוי לפי סעיף 18.

הכותב הינו עומרי סגל, עורך דין קניין רוחני  

מעוניין לעצור רישום של פטנט מתחרה? צור קשר עכשיו לבדוק האם זה אפשרי במקרה שלך. ליצירת קשר 073-374-5060