חוסר בהירות ביחס לזכויות שותף בפטנט

שותף בפטנטבעולם האמיתי, פעמים רבות ההמצאה המוגנת בפטנט שייכת למספר אנשים שלקחו חלק במאמץ המשותף מתחילת הדרך.. ברוב המקרים, לאורך הדרך צצים מקרים של חילוקי דעות לגבי הדרך בה יש לנקוט. מהן הזכויות של כל שותף בפטנט? מה קורה אם יש בין השותפים בפטנט  חילוקי דעות או סכסוך לגבי אופן ניצולו המסחרי של הפטנט?

קרו מקרים רבים בהם אחד השותפים בפטנט רצה להעביר את זכותיוו בפטנט לצד שלישי בניגוד לרצון יתר השותפים. אז מה אומר החוק בעניינים אלה?

במידה ואין הסכם המסדיר את נושא הזכויות והשימוש בהן בין השותפים בפטנט

נושא זה מוסדר בחוק הפטנטים. במידה ואין הסכם בין השותפים, סעיף 77 לחוק הפטנטים קובע כי לכל אחד מהשותפים תהיה זכות שווה בפטנט. לצורך הדוגמא, במידה וישנם שני שותפים, לכל אחד מהם ישנם 50% מזכויות הבעלות בפטנט וזכות שווה לנצל את הפטנט.

כלומר, אם אין הסכם בין השותפים, לכל שותף בפטנט הזכות לנצל באופן סביר את הפטנט.

פטנט אחד שמגן על מגוון מוצרים

במקרים רבים, ישנן המצאות שניתן ליצור מהן מגוון מוצרים שונים שכל אחד מהמוצרים האלו ישתמש ויהיה מוגן תחת אותו הפטנט. במקרים כאלו לרוב היזמים יהיה מספיק ממון לקדם את אחד הכיוונים מהבחינה מימונית, שיווקית ומבחינת הפיתוח העסקי.

על פניו, נוצר כאן נכס לא מנוצל והחברה או השותפים לעיתים קרובות לא מנצלות זאת. האם אחד השותפים יכול להשתמש בפטנט ללא רשות מפורשת מיתר השותפים בפטנט?

גם כאן התשובה זהה, שותף בפטנט יכול לעשות בו שימוש במידה והנושא לא הוסדר בהסכם, אבל, אם אחד השותפים מנצל את הפטנט באופן שמונע מייתר השותפים ניצול במשותף של אותו סוג מימוש של הפטנט (למשל, מתן רישיון בבלעדיות לצד שלישי להשתמש בפטנט באופן מסוים), יתר השותפים יוכלו לדרוש מהשותף הראשון (זה שניצל בעצמו את הפטנט) תמלוג ראוי והשתתפות ברווחים.

כמו כן, אם השותפים לא הגבילו באמצעות הסכם שהוגש לרישום בפנקס הפטנטים את הזכות למכור זכויות בפטנט, רשאי כל אחד מהשותפים למכור את חלקו בפטנט בלא הסכמת האחרים. יוער כי במקרים רבים ישנה הסכמה חוזית לגבי נושא זה, גם מבלי לרשום את ההסכם בפנקס הפטנטים.

אז מה אפשר לעשות על מנת להימנע מסיבוכים?

הסכם הסדרת זכויות שותפים בפטנט

הסכם מסודר להסדרת הזכויות של כל אחד מהשותפים לפטנט. הסדר זה יסדיר את זכויות וחובות השותפים. בין היתר הסכם כזה יכול לקבוע זכויות קדימה ליתר השותפים במידה ואחד מהם רוצה למכור את זכויותיו שלו, באיזה אופן יכולים השותפים להשתמש בפטנט

בשורה התחתונה, מומלץ להכין את הקרקע מראש, הכנת הסכם בין שותפים לפטנט שיבהיר את הזכויות והחובות של השותפים , יכול למנוע סכסוכים מיותרים הנובעים מסכסוכים בין השותפים בפטנט.