אנשים רבים נוטים לבלבל בין משרד הפטנטים, או רשם הפטנטים לבין עורך פטנטים או משרד עורכי דין המתמחה ברישום פטנטים.

על מנת להבהיר את הבלבול, יובהר:

רשם הפטנטים

רשם הפטנטים הוא הממונה על רשות הפטנטים. רשות הפטנטים היא יחידה של משרד המשפטים.

משרד הפטנטים הוא שם נוסף אשר אנשים נוהגים להתייחס אליו כאילו זהו משרד עורכי דין אליו פונים. למעשה ניתן להתייחס למשרד הפטנטים כאל שם נוסף למשרד הממשלתי אשר אחראי על תחום רישום הפטנטים. השימוש במינוח הזה נפוץ ברחבי העולם ובמדינות רבות אכן שמו של המשרד הממשלתי המקביל לרשות הפטנטים בישראל נקרא משרד הפטנטים. לדוגמא משרד הפטנטים האירופי EPO (European Patent Office), משרד הפטנטים הישראלי ILPTO (Israel Patent Office), משרד הפטנטים האמריקאי USPTO (United States Patent Office) וכן הלאה..  

כשיש צורך לבקש רישום פטנט, פונים לעורך פטנטים או לעורך דין המתמחה ברישום פטנטים והוא מכין בקשה לרישום פטנט אשר מוגשת לאחר מכן לרשות הפטנטים בירושלים לשם בחינה.

ברשות הפטנטים הישראלית, ישנן מחלקות נפרדות לטיפול בענפים נלווים/ מקבילים לתחום רישום  הפטנטים ולכן ברשות הפטנטים ישנן המחלקות הבאות:

מחלקת הפטנטים

מחלקת PCT

מחלקת מדגמים

מחלקת סימני מסחר

בראש רשות הפטנטים עומד רשם הפטנטים, מדגמים וסימני המסחר.

על סמכויות רשם הפטנטים ניתן ללמוד בחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967.

סעיף 1:

"רשם" - מי שנתמנה להיות רשם הפטנטים על פי סעיף 157, לרבות, בכפוף לאמור בסעיף 158 - סגן הרשם;

סעיף 157:

(א) בראש הלשכה יעמוד רשם הפטנטים שיתמנה על ידי שר המשפטים.

(ב) הרשם יהיה אדם הכשיר להיות שופט של בית-משפט מחוזי.

(ג) במילוי תפקידיו השיפוטיים לפי חוק זה לא יהא הרשם נתון לכל מרות זולת מרות החוק.