בקשה פרוביזיונאליתבקשה פרוביזיונאלית בקשת פטנט זמנית פטנט זמני

בקשה פרוביזיונאלית (או בקשת פטנט זמנית/ ארעית או פטנט זמני) היא סוג של בקשת פטנט אמריקאית המאפשרת לבעל הבקשה "לשמור" על זכויותיו למשך 12 חודשים וקבע תאריך בכורה מוקדם.

במילים אחרות, אם בתוך פחות משנה בעל הבקשה יגיש בקשה רגילה לפטנט למשרד הפטנטים האמריקאי, תאריך הבכורה שלו יהיה תאריך הגשת הבקשה הפרוביזיונאלית.

כמו כן, בתום השנה, בד בבד עם הגשת הבקשה הרגילה לפטנט בארה"ב, או לחילופין במקום בארה"ב, בעל הבקשה יכול להגיש את הבקשה הרגילה במדינה אחרת וגם כן לשמור על תאריך הבכורה הנזכר לעיל אך לא בכל מדינה. מדינות רבות מכירות בסוג הבקשה הזו, בקשה פרוביזיונאלית, ומקבלות את תאריך הבכורה בהתאם. ביניהן ישראל ורשות ה- PCT הבינלאומית מכירות בתאריך הבכורה של בקשה פרוביזיונאלית.

בקשת פטנט פרוביזיונאלית הינה בעלת יתרונות וחסרונות: בקשה פרוביזיונאלית נתפשת כדרך זריזה לקבלת הגנה אך נדמה כי התפיסה הזו אינה מדויקת כלל ועל כן יש להבין ולשקול את השיקולים הבאים בטרם מתפתים להגשת בקשה פרוביזיונאלית: (ישנם מצבים בהם בקשה פרוביזיונאלית הינה האמצעי המומלץ אך לא בכל מצב)

בקשה פרוביזיונאלית אינה נבחנת על ידי בוחני הפטנטים ואינה מתפרסמת.

אחת הסיבות שבקשה פרוביזיונאלית נקראת גם בקשת פטנט זמנית, הינה שלאחר 12 חודשים, במידה ולא מוגשת בקשת המשך לבקשה פרוביזיונאלית, מבקש הבקשה נמצא באותו המצב כמי שלא הגיש את הבקשה כלל. כל הזכויות הפוטנציאליות הגלומות בבקשת הפטנט, לרבות תאריך הבכורה יאבדו מתוקפם.

בקשה פרוביזיונאלית אינה נדרשת לעמוד בכלל הדרישות הפרוצדורליות של בקשות פטנט מלאות. זו אחת הסיבות שישנם הצעות להגשת פטנט זמני (בקשה פרוביזיונאלית) במחירים מצחיקים. אין צורך לפרט את תביעות הפטנט בגוף הבקשה. כמו כן, בקשות אלו נוטות להיות תמציתיות על מנת להעביר את מהות ההמצאה ותו לאו.

בנוסף, האגרה להגשת בקשה פרוביזיונאלית הינה הכי נמוכה באופן יחסי (בהתעלם ממדינות זניחות מסוימות אשר ההגשה בהן אינה שכיחה אצל הממציא הישראלי הממוצע). בקשה פרוביזיונאלית מוגשת למשרד הפטנטים האמריקאי וגובה האגרה הינה כ- 130 $. למעשה מדובר באגרה נוספת לאגרות שבכל מקרה יהיה צורך לשלם במידה ובעל בקשת הפטנט יבקש להמשיך עם תהליך רישום הפטנט.

בשונה מבקשת פטנט מלאה או "רגילה", בקשה פרוביזיונאלית ניתנת להגשה אונליין ולא מצריכה שימוש בסוכן פטנטים אמריקאי.

מעבר לאמור, יובהר כי בקשה פרוביזיונאלית אינה מעניקה הגנה בפועל. בכלל, הגנת פטנט מקבלת תוקף רק לאחר שבקשת הפטנט נרשמת כפטנט רשום (כלומר בקשת פטנט עברה את תהליך הבחינה במדינה הרלוונטית, קובלה, פורסמה והתנגדות ונרשמה כפטנט רשום).

עם זאת, בקשה פרוביזיונאלית כן יכולה להתאים במצבים מסוימים בהם הפיתוח עודנו משתנה בקצב ער וישנו חשש סביר שעד תום השנה הראשונה יהיה צורך להכניס שינויים רבים לפירוט ההמצאה.

מצב נוסף בו בקשה פרוביזיונאלית יכולה להתאים הוא כאשר במהלך השנה הראשונה המיזם יוכל לבצע בדיקת היתכנות לביקוש או בדיקות אחרות (הצלחת השגת מימון חיצוני) אשר יוכלו לקבוע את כדאיות המשך ההשקעה בבקשת הפטנט.

ממציאים רבים נוהגים להגיש בקשה פרוביזיונאלית ובמקביל מוסרים את מלאכת הכתיבה של הבקשה המלאה לעו"ד קניין רוחני או לעורך פטנטים. 

כך או כך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין קיניין רוחני על מנת לפעול בצורה החכמה והמתאימה ביותר למקרה שלך בטרם בחירה בהגשת בקשה פרוביזיונאלית.