אמנת הפטנטים האירופיתאחת האמנות הגדולות והמשמעותיות ביותר הקיימות בתחום הפטנטים היא אמנת הפטנטים האירופית. היא מסדירה את התיאום ושיתוף הפעולה בתחום הפטנטים בין מדינות אירופה החתומות על האמנה.

אמנת הפטנטים האירופית היא אמנה אזורית בה חברות רוב מדינות אירופה החברות בגוש הכלכלי פוליטי של האיחוד האירופי.

יתרונות השימוש באמנת הפטנטים האירופית בדרך לקבלת פטנט אירופי. 

אמנת הפטנטים האירופית מאפשרת למבקש פטנט להגיש בקשה אחת לבחינה על ידי הגוף הבוחן של משרד הפטנטים האירופי (European Patent Office EPO). 

כך במקום שמבקש הפטנט או עורך דינו יצטרך להתנהל מול משרדי פטנטים שונים במקביל, תוך תרגום כל התקשרות משפות שונות, כלל ההליך מתנהל מול גורם אחד בשפה אחת החיסכון הזה מתבטא בין היתר בחיסכון בעלויות.

מבחינה זו, אמנת הפטנטים האירופית מייעלת ומזרזת את הליך הבחינה הכולל אם שוקלים את האלטרנטיבה של הגשה נפרדת בכל מדינה. יוער כי במידה ושוק היעד של ההמצאה שברשותכם מוגבל למדינה בודדת או שתיים, שווה לשקול לוותר על השימוש באמנת הפטנטים האירופאית (הגשה לEPO).

לאחר שה EPO מאשר בקשת פטנט להירדם כפטנט, משרדי הפטנטים בכל המדינות החברים באמנת הפטנטים האירופית מחויבים לכבד את החלטת ה EPO ולהעניק לבקשה זכויות פטנט בתחומן בכפוף לעמידה בדרישות הפרוצדורה של כל מדינה כגון תרגום הבקשה לשפה/ אחת מהשפות הרשמיות של אותה מדינה, תשלום אגרות ממשלתיות בכל מדינה לפי גובה האגרה הספציפי בתחומה.

יש לקחת בחשבון כי קבלת פטנט אירופי והגשת בקשה תוך שימוש באמנת הפטנטים האירופית אינו נחשב דבר זול או קל. מבחינה יחסית, הגשת בקשת פטנט ל EPO היא יקרה והבוחנים ב EPO נחשבים ליותר נוקשים מאשר בוחנים לאומיים במדינות מחוץ לאירופה. מעבר לכך, סך כלל האגרות בשלב אשרור בקשת הפטנט ייטה להיות גבוה ואף לחצות את רף 100,000 ₪ , בתלות במספר גורמים.

הכותב הינו עורך דין עומרי סגל, שותף מנהל במשרד עוה"ד סגל