FTO בדיקת חופש פעולהבדיקת חופש פעולה או באנגלית Freedom To Operate היא בדיקה שמטרתה לוודא שמוצר שברצונך לצאת איתו לשוק לא מפר זכויות קניין רוחני של אחרים.

איך לדעת אם המוצר שלך מפר פטנט? בדיקת חופש פעולה

בדיקת פטנטביליות היא לא בדיקת חופש פעולה!

ישנם מספר סוגי חיפושים שונים בתחום הקניין הרוחני. הנפוץ והשכיח מבניהם נקרא בפי רבים "חיפוש פטנטים" או "בדיקת פטנטביליות". חשוב להבין שלא מדובר באותה בדיקה. עצם הבדיקה שהמוצר שלך יכול להירשם כפטנט אינה זהה כלל וכלל לבדיקה האם מותר לך לשווק את המוצר שלך בטריטוריה מסוימת מבחינת הפרה פוטנציאלית של קניין רוחני של צד ג'.

בדיקת פטנטביליות בוחנת האם המוצר שלך (על פניו בהתבסס על תוצאות החיפוש) מקיים את דרישת החדשנות ובמידה מסוימת את דרישת האמצאתיות. בדיקה זו לא בודקת האם המוצר שלך מפר פטנט קיים ובאילו טריטוריות אותו פטנט בתוקף כיום.

מנגד, בדיקת חופש פעולה ( FTO )מטרתה כשמה כן היא: לבחון האם הנך יכול להשיק מוצר כלשהו בראש שקט או שמא הינך חשוף לתביעות על ידי מתחרים או כל אחד אחר – מבחינה של הפרות קניין רוחני.

בדיקת חופש פעולה או FTO הינה יקרה יותר ומורכבת יותר בהתאם למורכבות המוצר, זאת בין היתר כיוון שבדיקת חופש הפעולה צריכה לבחון לגבי כל אלמנט ואלמנט בנפרד או ביחד במוצר שלך, האם אותו האלמנט או שילוב של חלקים מסוימים במוצר שלך יוצרים הפרה כלשהי כלפי פטנט שהינו בתוקף.

מסיבה זו ובהתחשב בעלות ובמורכבות הבדיקה, נהוג לבצע בדיקת חופש פעולה בטריטוריה מוגדרת בה בכוונתך לפעול ולא בכל העולם.

לרוב, בדיקת חופש פעולה מתבצעת עבור על ידי חברות או יזמים המעוניינים לפתח או להשיק מוצר חדש לשוק מוגדר. ככלל, מומלץ לבצע בדיקה זו בשלבי הפיתוח ולא לאחר בניית כלל התבניות או התחלת הייצור ההמוני.

פטנטים קודמים עשויים לפגוע ביכולת המסחור של המוצר/שרות שלכם.

יתרונות ביצוע בדיקת חופש פעולה/ יתרונות חיפוש FTO

בדיקת חופש הפעולה יכולה לספק לך אמצעים וידע אודות שינוי קל במוצר שבמידה ותעשו, יוכלו לצמצם משמעותית ו/או לחסום קליל את סיכויי המתחרים לחסום אתכם מלפעול בשוק.

יוער כי אין בדיקת חופש פעולה המגנה ב100% ולא מדובר ב"ביטוח 100% מתביעה". בין היתר כיוון שבכל מקרה בעל פטנט קרוב עדיין יוכל לנסות את מזלו (לא סביר ככל שיהיה) ולהגיש תביעה. כאשר מדובר בתחום צפוף ובכלל, בדיקת חופש הפעולה צריכה לבחון את ההמצאות הקרובות בתחום בהתבסס על האמור בתביעות שלהן (חלק ה CLAIMS בבקשה שנמצאה כרלוונטית) אולם כפי שהתברר בתביעות רבות בתחום הפטנטים, ישנם מצבים בהם פטנט מתחרה מפורש לא רק על בסיס התביעות ולכן גם אם ישנה הפרה פוטנציאלית על מסתכלים על הפירוט הכולל בבקשה, יש לתת לכך תשומת לב ולהתייחס לעיקר ההמצאה בפרשנות רחבה על מנת "ללכת על בטוח".

לסיכום, למרות שבדיקת חופש פעולה-  Freedom To Operate אינה מבטיח חופש פעולה מלא, כדאי לבצעה כיוון שהיא מאפשרת, לעיתים באמצעות שינויים קלים במוצר, להקטין משמעותית את הסיכון מתביעות עתידיות.